داستان‌های موفقیت

مرد فاریابی که زندگی‌اش را با ساخت یک باغ رونق بخشید

نقش زنان هراتی از کشت تا برداشت گندم

جوانی که پس از سال‌ها بی‌کاری حالا ۶۸ کارگر را مدیریت می‌کند

ساخت حوض باغداری در قریه‌ی سنگی ولسوالی دولینه، علاقه‌مندی به باغداری را دو برابر ساخت

حاجی میرآغا از دو جریب باغ شفتالو، ۳۰۰ هزار افغانی درآمد کرد

درآمد بی‌پیشینه‌ی محمدطاهر از فروش شفتالوی زودرس در ولایت بلخ

بی‌کار شدم، اما برای دو تن دیگر هم کار ساختم

شکیبا، الگوی بانوان کارآفرین

زردآلوی زودرس، سبب سرخ‌رویی بحرالدین شد

گل‌احمد چگونه به کشت خطی گندم روی آورد؟

روایتی از نماد تلاش و درآمد

خانم روزیه حالا هزینه‌ی آموزش کودکانش را از گل‌خانه فراهم می‌کند

بختاورِ خوش‌بخت

حلیمه؛ خانمی که تمامی مصارف خانواده‌اش را با فروش سبزیجات تامین می‌کند

گروپ پس‌انداز بابه‌قشقار چگونه زنده‌گی باشنده‌گان این قریه را تغییر داد؟

آمنه از یک گلخانه ۵۰۰ هزار افغانی درآمد به دست آورد

محمدحسین: کود، حاصلات گلپی‌ام را سه چند ساخت

عاید خوب خانم قندی‌گل از فروش سبزیجات پروسس شده

نصیره؛ خانمی که با فروش لبنیات نیازمندی خانواده‌اش را تامین می‌کند

مرغ‌داری شغلی که اقتصاد خانواده‌ی مینا را بهبود بخشید

آغاز کوچک و رویاهای بزرگ غلام روحانی

عاید ۵۷۵ هزار افغانیگی عتیق‌الله از یک گل‌خانه

جمیله با فروش سبزیجات درآمد خوبی دارد

مارینا؛ خانمی که از حاصل مرغ‌داری گاو خرید

درآمد سالانه‌ی خانم سوسن از باغچه‌های خانه‌گی: ۱۲۰ هزار افغانی

حاجی سلطان، باغداری که سالانه بیش از ۲۰۰ تن انگور به بازار عرضه می‌کند

خانمی که نقش خود در تامین نیازمندی‌های خانواده‌اش از ۴ به ۳۸ درصد رساند

تحولی که مرغداری در زنده‌گی صابره ایجاد کرد

ماه‌گل چگونه به موفقیت رسید؟

پی‌آمد زراعت مدرن برای خانم‌ها:   حالا همه‌ی کودکان فاطمه مکتب می‌روند

درآمد بهتر فریبا از فروش محصولات باغچه‌های خانه‌گی

ضمیره، خانمی که برابر با شوهرش در رشد اقتصاد خانواده‌اش نقش دارد

محمد باعث شد که در یک قریه‌ی کوچک، ۳۵ جریب باغ ساخته شود

پری‌گل، بانویی که با مرغداری خودکفا شد

ذکیه چگونه در گاوداری‌اش موفق شد

مسیر رسیدن حکیمه به خودکفایی به کمک مرغداری

از کیسه‌بافی تا قوریه‌داری: کودکان بی‌بی گل حالا می‌توانند درس بخوانند

آموزش‌های برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، امیدهای پری‌گل را افزایش داده است

حاجی توت و شیرینی افزایش درآمدش

مرغداری ۶۰ درصد نیازهای زنده‌گی نازیه را رفع می‌کند

آرزویی که به آرزویش رسید

نوراحمد، دهقان پیش‌تاز در خدمت به باغداران

قیوم، باغدار کامیاب: می‌خواهم باغداری‌ام را توسعه بدهم

مسیرِ موفقیتِ دهقانِ پیش‌تازی که متخصصِ زراعت شد

شفیع‌خیل به وطنش برگشت و "بی‌مانندترین" فارم مالداری را ساخت

خانم ملکه: سبزی تازه غذای ما را بهتر کرده است

خانمی که برابر شوهرش در رشد اقتصاد خانواده‌اش نقش دارد

خانمی که خسته‌گی نپذیرفت و صحراها را به کشتزار بدل کرد

روایت کامیابی یک خانم پر تلاش و شجاع کندزی

نازنین، بانوی بادغیسی : به کارم در بخش پروسس محصولات زراعتی افتخار میکنم

غلام‌حسین حاصلات باغ ما بیشتر شد، پسرم به وطن برگشت

نازکو؛ خانمی که زراعت زنده‌گی‌اش را تغییر داد

بی‌بی ملکه، نماد شجاعت و کار

روایت کامیابی از زنده‌گی عجب‌نور

عسل‌بانو، نماد توانایی زنان افغان در سکتور زراعت

زیبا ۴۰ درصد مصارف زنده‌گی‌اش را از فروش تخم مرغ پیدا می‌کند

آب بیش‌تر، باعث رشد دهقانی عبدالرحمان شد

یک میلیون سرمایه، یازده میلیون درآمد

داستان موفقیت خانم لیلما

داستان موفقیت قاری باغدار

حاصل سبزخانه ها یگانه منبع درآمد و امرار معیشت برای خانواده عبد البشیر

محصولات باغی که فروش آن زندگی محمد صدیق را از نظر اقتصادی رونق کامل داده است

داستان موفقیت خانم ناهیده!

اعمار سبزخانه ها در ولایت کندهار برای باشنده گان دهات زمینه های کار دایمی را فراهم نموده است

رویا، با آرزوهای بلند و موفقیت های تازه

بخاطر تحصیل فرزندانم هر قدر کار کنم خسته نمی ‌شوم

قصه موفقیت خانم مرغدار

داستان موفقیت عجب گل

تشکیل انجمنهای زراعتی، راه سادهی توزیع عادلانهی آب در مزرعه

قصه موفقیت سید امیر

ریشه‌های اقتصادی را باید در وطن خویش آبیاری کنیم

چرا مهمند به دعوت پاکستانی‌ها نه گفت؟!

از حاشیه های کانال ننگرهار

تشکیل انجمن..

ایجاد 7 فارم ماهی از سوی یکتن از باشنده فاریاب

داد محمد با استفاده از پیاز با کیفیت و فراگیری برنامه های آموزشی موفق شد تا سه برابر زعفران بیشتر حاصل برداشت کند

رویای در حال تحقق

توانمندی زنان فقیر روستایی با فراهم نمودن منابع اشتغال و درامد دوامدار

داستان موفقیت خانم ګل اندام یکی از مستفیدین پروژه ملی باغداری و مالداری

انکشاف مرغداری خانگی برای احیاء وبهبود اقتصاد دوامدار خانواده های فقیر روستایی

تلاش برای تحصیل بهتر فرزندان

بلند بردن توانایی اقتصادی خانم های فقیر روستایی از طریق پرورش مرغداری خانگی در ولایت لوگر

ذخایر کچالو، حامی  اقتصاد دهقانان بامیانی

چهارده ماه تا تحقق رویا

عسلی که مقام دوم راکسب کرده باشد، بدون شک مقام اول را هم کسب خواهد کرد.