خلاصه گزارش سال ۱۳۹۶

فشرده دست آوردهای

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال 1396

فشرده دست آورد های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال های 1396

 مقدمه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پهلوی وظایف اساسی، برنامه های انکشافی خویش را در جریان سال 1396 در تمامی ولایات افغانستان راه اندازی نموده است. این کارها و برنامه ها، شامل ولایات و ولسوالی های نیز شده اند که قبلاً از توجه وزارت دور بوده و همچنان توسعه داده نشده بودند.

رهبری وزارت زراعت، برای جلب و جذب کمک های جدید و تطبیق برنامه ها به شکل موثر آن تلاش نموده است که خلاصه گزارش از دست آورد های این وزارت در جریان سال 1396 شامل این سند می باشد.

 

 1.  طبقه بندی فعالیت ها

  فعالیت های تکمیل شده       

 • کار احیا و بازسازی (42) شبکه مختلف النوع آبیاری (زیرساخت های آبیاری) شامل سربند ها، آبگیر ها و حوض های ذخیره آب در (24) ولایت کشور تکمیل گردیده است.
 • اعمار (310) باب ذخیره گاه آب معه حفر (125) حلقه چاه عمیق به منظور آبیاری باغات مثمر مجهز با سیستم واترپمپ آفتابی در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غزنی و میدان وردک.
 • اعمار و بازسازی (49) ساختمان آبیاری در کانال ننگرهار.
 • احداث (10) قطعه نمایشی سیستم های موثر آبیاری در ولایات ننگرهار، بلخ، کابل، هرات و بامیان.
 • سروی کمپاین بهاری و احداث (4900) چهار هزار و نه صد هکتار باغ های مثمر میوه جات از قبیل سیب، زردآلو، شفتالو، ناک، انار، انگور، چارمغز، املوک، بادام، مالته، کینو و لیمو در (31) ولایت.
 • احداث (16000) یک هزار و شش صد هکتار باغات پسته در زون شمال، شمال شرق و غرب کشور.
 • اعمار و احداث (38) باب سبزخانه در ولایت تخار، (3) باب سبزخانه در ولایت بدخشان و (29) باب سبزخانه در ولایات کابل، لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، خوست و کندهار.
 • خریداری واکسین جهت کمپاین ملی واکسین بروسلوز.
 • احداث 20 فارم ماهی پروری و 2 فارم چوچه کشی ماهی در ولایت بلخ و ننگرهار.
 • احیا و حفاظت (1007) هکتار جنگلات و آبریزه ها معه اعمار (1000) متر مکعب چکدم جهت حفاظت خاک و تنظیم آبریزه ها در ولایات بدخشان، غزنی، بامیان، کنر، بلخ، لوگر، هرات و بادغیس.
 • احیا، بذر پاشی و حفاظت از مساحت (320) سه صد و بیست هکتار علفچرها، نباتات طبی و تثبیت ریگ‌های روان  (170) هکتار علفچرها، (180) هکتار نباتات طبی و (70) هکتار جلوگیر از توسعه گسترش صحرا در ولایات هرات، فراه، غور، غزنی، بدخشان، بغلان، بلخ، سمنگان، جوزجان و فاریاب.
 • احیای (352) جریب زمین قوریه جهت تولید (3.4) ملیون نهال در (31) ولایت و احداث (80) جریب جنگل باغ چنار در (4) ولایت کشور.
 • اعمار (20) باب سایه بان در پارک ملی بند امیر و کول حشمت خان، غرس (6) هزار اصله نهال بومی و ایجاد حصار سبز در پل مالان هرات، ایجاد (250) قوتن برای مالداران جهت حفاظت از گزند پلنگ برفی در پارک ملی واخان ولایت بدخشان.
 • بیش از (167000) یک صد و شصت و هفت هزار اصله نهال غرس و بیش از (644235 ) شش صد و چهل و چهار هزار و دو صد و سی و پنج  اصله نهال غرس شده آبیاری گردیده است.
 • به تعداد 280 باب ذخایر پیاز و کچالو به شکل انفرادی و کوپراتیفی در ولایات بامیان و کابل اعمار گردیده است.
 • مجادله و کنترول همه جانبه (259.500) دو صد و پنجاه و نه هزار و پنج صد هکتار ساحه با امراض و آفات مختلف نباتی در (2.000.000 ) دو ملیون اصله اشجار، درختان مثمر و غیر مثمر در (34) ولایت کشور.
 • اعمار و تجهیز (15) باب یونت های ترویجی چهار اطاقه و هشت اطاقه در (11) ولایت کشور.
 • تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی جهت ارتباطات صوتی و تصویری بین مرکز وزارت و ریاست های زراعت ولایات .
 • استخدام و تعین بست (250) دو صد پنجاه تن در مرکز و ولایات کشور.
 • توزیع وسایل پروسس مواد غذای و ماشین آلات خشک کننده سبزیجات زراعتی برای (1820) خانم روستایی در سطح کشور.
 • احداث (11000) یک هزار و یک صد  باب باغچه های خانگی برای (8500) هشت هزار و پنج صد خانم بی بضاعت با نصب سیستم قطره‏ای و توزیع وسایل زراعتی سبزیجات در (34) ولایت کشور.
 • احداث (51) باب سردخانه با نصب سیستم قطره‏ای برای (8500) هشت هزار و پنج صد خانم روستایی در (17) ولایت کشور.
 • راه اندازی سروی های زراعتی، پیشبینی های هواشناسی زراعتی، صنف بندی عدم مصئونیت غذائی و انکشاف مارکیت های محصولات زراعتی در (34) ولایت.

  فعالیت های در حال اجرا

 •  از مجموع 117 شبکه آبیاری پلان شده کار ایجاد 106 شبکه آبیاری در 24 ولایت کشور تکمیل گردیده است و کار اعمار 1 شبکه آبیاری به خاطر مشکلات امنیتی در ولسوالی جبل السراج و کار اعمار 1 شبکه آبیاری دیگر به دلیل اینکه آب کانال از میان فرقه امنیتی می گذرد بنا بر حصول اذن از مراجع امنیتی با تاخیر آغاز شده است. و همچنان کار اعمار 9 شبکه آبیاری دیگر طبق دیزاین فعلا با 80٪ پیشرفت جریان دارد.
 •  به منظور رفع مشکلات دهاقین از لحاظ کمبود تخم های اصلاح شده بذری و بلند بردن سطح حاصلات شان از مجموع 10000 متریک تن تخم های اصلاح شده بذری به مقدار 9480 متریک تن  برای دهاقین ولایات توزیع گردیده است و توزیع مقدار 470 متریک تن تخم های اصلاح شده بذری در ولایت های کندهار و کندز جریان دارد و همچنان مقدار 50 متریک تن تخم های اصلاح شده بذری در ولایت نورستان 20٪ توزیع گردیده و تطبیق فعالیت به دلیل پایین بودن کیفیت و نبود تک و لیبل در تعداد از بوری ها تکمیل نگردیده و فعالیت در حال اجرا می باشد.
 •  به منظور معرفی روش های جدید تولید زعفران از مجموع 500 قطعه نمایشی به تعداد 484 قطعه نمایشی زعفران احداث گردیده و بیش از 90 متریک تن پیاز زعفران توزیع گردیده و برای 12000 تن از مدیران ترویج و دهاقین پیشقدم برنامه های آموزشی تدویر گردیده است. قابل ذکر است که کار احداث 16 قطعه نماشی زعفران به خاطر مشکلات تدارکاتی( پول به مستوفیت ولایات تحت پوشش انتقال یافته اما پیاز زعفران در زمان معینه برای ایجاد قطعات مذکور فراهم نگردیده است) بنا متباقی قطعات در جریان سال 1397 تکمیل خواهد شد.
 •  کار نصب 150 هکتار  سیستم چیله در جریان سال جاری 1396 بشتر از 70٪ تکمیل گردیده است به دلیل اینکه قراردادی های وزارت بخاطر طویل بودن پروسه تدارکات در وزارت مالیه نتوانسته پایه ها را در زمان معیینه برای اجرای این فعالیت مهیا نمایند بنا این فعالیت تکمیل نگردیده و در حال اجرا  می باشد.
 • کار ایجاد 424 باب کشمش خانه در ولایات بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، کاپیسا، کندز، لوگر، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل و تخار تکمیل گردیده است قابل ذکر است که این فعالیت بنا به نبود متقاضی، عدم ضرورت و کاربرد کشمش خانه ها در دو ولایت پنجشیر و بامیان تطبیق نگردید و همچنان کار ایجاد 11 باب کشمش خانه در جریان سال بخاطر مشکلات زمین تکمیل نگردیده و در حال اجرا می باشد.
 • کار ایجاد، تهجیز و بهره برداری(40) فارم بزرگ مرغ های گوشتی، تخمی و نسلی هر یک به ظرفیت( 5000) پنج هزار الی( 10000) ده هزار قطعه مرغ در ولایات کندهار، لوگر، تخار و کابل تکمیل گردیده است و کار 21 فارم های تجارتی با سهم تجار به منظور رشد پایدار سکتور مرغداری در ولایات کابل، لوگر، تخار و کندهار بصورت مجموعی 45٪ پیشرفت داشته و کار عملی جریان دارد. و همچنان 1 باب دستگاه چوچه‌کشی در ولایت هرات تکمیل گردیده و کار اعمار متباقی 6 دستگاه چوچه‌کشی دیگر در مجموع 70% پیشرفت نموده است. برعلاوه کار اعمار 2 باب کلنیک مرغداری دیگر نیز در ولایت لوگر و تخار تکمیل گردیده است. قابل ذکر است که کار ساختمانی فارم ها بنا بر عدم دریافت متقاضی مناسب از وقت معینه دیرتر آغاز گردید چون اکثر متقاضیان که درخواست داده بودند بعد از پروسه ارزیابی؛ فورم های درخواستی شان با شرایط پروژه موافقت نداشتن و این امر باعث شد که فارم ها چندین بار به اعلان گذاشته شود.
 • پروسه خریداری( 150)  قلم ریجنت های لابراتوار جهت تشخیص امراض حیوانی برای لابراتوار های مرکز بعد از عقد قرارداد با شرکت قراردادی، اجناس خریداری و تهیه شده به دلیل طویل شدن پروسه تدارکات و انتقالات عنقریب به کشور انتقال می یابد.
 • اعمار یک باب مرکز پروسس لبنیات در ولایت کابل به ظرفیت 30 هزار لیتر شیر در روز به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ زمین با 15٪ پیشرفت جریان دارد و تاسیس یک باب مرکز پروسس لبنیات دیگر در ولایت بلخ به خاطر تاخیر در انتخاب مستفیدین به تاخیر افتاده بود فعلا کار آن با 80٪ پیشرفت جریان دارد و همچنان تقویه 3 مرکز پروسس، بسته بندی و تضمین کیفیت زعفران در ولایت هرات بطور کامل صورت گرفته است و نیز کار ساخت 1 باب مارکیت محصولات زارعتی و مرغداری دیگر در ولایت پروان 90% تکمیل گردیده است.
 • کار اعمار و ایجاد 2 باب مسلخ در ولایت کابل، 1 باب در ولایت بلخ، 1 باب در ولایت هرات و 1 باب در ولایت کندز آغاز گردیده به دلیل ضعف مالی، ضعف مدیریتی و ضعف تخنیکی شرکت قراردادی فعلا به صورت مجموعی با30  فیصد پیشرفت کار ساختمانی آنها جریان دارد.
 • کار ساختمانی و باز سازی استیشن قرنطین اسپین بولدک کندهار به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات فعلا با 97٪ پیشرفت جریان دارد و کار ساختمانی استیشن قرنطین میدان هوایی کابل، گمرک کابل، بندر حیرتان ولایت بلخ، غلام خان خوست، تورغندی هرات و شیرخان بندر کندز تکمیل گردیده است.
 • کار اعمار فارم های تحقیقات زراعتی ولایت های پروان، بلخ، بامیان و بدخشان تکمیل گردیده و فارم های تحقیقاتی ولایت هلمند 73%، ولایت کندهار 76% و ولایت تخار 97٪ پیشرفت نموده است. قابل ذکر است که به دلیل مشکلات تدارکاتی و تاخیر در عقد قرارداد با شرکت های قراردادی در آغاز سال، تا هنوز زمان تحویل دهی فارم های مذکور از سوی شرکت ها تکمیل نگردیده و فعالیت در حال اجرا می باشد.
 • اعمار یک باب گدام ذخایر استراتیژیک غله جات با ظرفیت 3000 تن در ولایت پکتیا به دلیل ضعف مدیریتی و تخنیکی شرکت قراردادی با 80٪ پیشرفت جریان دارد و کار اعمار یک باب گدام ذخایر استراتیژیک غله جات در ولایت پنجشیر به دلیل طویل شدن پروسه اعلان و عقد قرارداد با شرکت قراردادی و مشکلات زمین با مردم محل کار عملی پروژه به تاریخ 1396/8/8 آغاز شده و فعلا با 30٪ پیشرفت در حال اجرا می باشد.
 •  به تعداد 214 تن از کارمندان به بورس های ماستری، لیسانس و بورس های کوتاه مدت کشور های هندوستان، جاپان معرفی گردیده است و همچنان پروسه معرفی 174 از کارمندان به جایکا و سفارتخانه های مربوطه از طرف وزارت تکمیل گردیده و پروسه جذب و اعزام کارمندان به بورسیه ها از طرف جایکا و سفارتخانه ها در حال اجرا می باشد.
 • کار عملی ایجاد 3000 فارم های کوچک مرغداری 30 قطعه‌یی در ولایات کابل، بلخ و بغلان و 4444 فارم های کوچک مرغداری در ولایات تحت پوشش تکمیل گردیده است و کار اعمار متباقی فارم های کوچک مرغداری به دلیل طویل شدن پروسه تدارکات (قرارداد های فارم های مذکور به دلیل مناسب نبودن و واجد شرایط نبودن شرکت ها چندین بار به اعلان گذاشته شده و همچنان بودجه بعضی از فارم های به وقت از طرف وزارت مالیه پرداخت نشده) و سردی هوا به کندی پیش رفته بیش از 80٪ پیشرفت نموده عنقریب تکمیل می گردد.

  فعالیت های خارج از پلان وزارت

 • اعمار و بازسازی (25) پروژه آبیاری از قبیل کانال ها، سربند ها، سیفون ها و ترناب ها در ولایات مختلف کشور.
 • ایجاد (28190) بیست و هشت هزار و یک صد و نود باب باغچه خانگی برای خانم ها در (34) ولایت کشور.
 • ایجاد (2543) دو هزار و پنج صدو چهل و سه باب سبزخانه کوچک سبزیجات و (45) باب سبزخانه تجارتی در مناطق تحت پوشش.
 • اعمار (197) یک صدو نود و هفت بند کوچک، (7) ذخیره گاه آب، (145) یک صد و چهل پنج ذخیره گاه خاکی، حفر (42) حلقه چاه عمیق و احداث (104) یک صدو چهار آبریزه.
 • احداث (2330) دو هزار و سه صدو سی هکتار باغات جدید میوه جات از قبیل سیب، زردآلو، انار، آلو، شفتالو، بادام و چارمغز و (153) یک صدو پنجاو  سه جریب باغ های متراکم و نیمه متراکم در (31) ولایت کشور و کشت و زرع موازی (35.5) جریب زمین توت.
 • ایجاد (42) باب کلینیک سیار نباتی در ولایات مختلف کشور.
 • اعمار (2) باب ذخیره خانه اقلیمی به ظرفیت (50) و (100) متریک تن در ولایت لوگر.
 • اعمار (6) باب کشمش خانه تجارتی و چیله بندی موازی (27) جریب زمین تاکستان انگور در ولایت کندهار.
 • تأسیس (1)  باب فابریکه تولید خوراکه مرغ در ولایت کابل.
 • خریداری (34) عراده موترسایکل جهت انجام امور ساحوی مدیریت های ولایتی و بازسازی و تجهیز (12) باب مدیریت های ولایتی و ولسوالی ها.
 • ایجاد (4) باب مرکز پروسس میوه جات و سبزیجات برای خانم ها در ولایات کابل، پروان و کاپیسا.
 • توزیع (4000) چهار هزار مرغ برای (200) تن از خانم ها در ولایت کابل.
 • چاپ تعداد (2000) دو هزار مجله تحت عنوان توانمند سازی زنان در زراعت.
 • احیا و حفاظت (285) دو صدو هشتاد و پنج هکتار جنگلات و آبریزه ها معه اعمار (1300) یک هزار و سه صد متر مکعب چکدم جهت حفاظت خاک و تنظیم آبریزه ها در ولایات مختلف کشور.
 • تدویر برنامه های آموزشی برای (10520) ده هزار و پنج صد و بیست تن از خانم ها.
 • آموزش (5830) پنج هزار و هشت و سی تن از دهاقین و مالداران در بخش های صحت حیوانی، مدیریت گاوداری، پروسس و حفظ الصحه شیر، کنترول همه جانبه نباتات، تولید بهتر محصولات و تغذیه زمستانی.
 • ایجاد (828) قطعه نمایشی علوفه جات، حبوبات و سبزیجات و توزیع (1862) کیلوگرام تخم سبزیجات و علوفه جات برای دهاقین.
 • تطبیق پروسه واکسین بروسلوز برای (2.888.569) دو ملیون و هشت صد و  هشتاد و هشت هزار و پنج صد و شصت و نه رأس حیوان به منظور تداوی و عاری ساختن از کرم های داخلی و خارجی.

عواید جمع آوری شده

 • مجموع عواید حاصله وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طی سال مالی 1396 مبلغ (124,822,883)  یک صد و بیست چهار ملیون و هشت صدو بیست دو هزار و هشت صد و هشتاد و سه افغانی می‌باشد.