ریاست احصایه زراعتی و تنظیم معلومات

وظایف اساسی ریاست

احصاییه زراعتی و تنظیم معلومات

هـــدف:

هدف ایجاد ریاست احصاییه زراعتی و تنظیم معلومات در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه ارقام ثقه و دقیق به‌منظور استفاده پالیسی‌سازان، پلان‌گزاران و برنامه‌های انکشافی در بخش زراعت و مالداری می‌باشد.

این ریاست فعالیت‌های خویش را در بخش‌های احصاییه‌ای زراعتی، سیستم معلوماتی جغرافیایی (GIS)، هواشناسی زراعتی، سیستم تنظیم معلومات (MIS)، معلومات مارکیت مبنی‌بر قیمت‌های محصولات زراعتی و مالداری و مصونیت غذایی تنظیم نموده و ارقام احصاییه‌ای را جمع‌آوری و بعد از تجزیه و تحلیل در خدمت استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.

 

فعالیت‌ها:

 • دیزاین و تطبیق سروی نمونه‌یی قبل از رفع حاصل Pre-Harvest Survey در آغاز سال به‌منظور پیشبینی وضع زراعت درکشور.
 • دیزاین و تطبیق سروی نمونه‌یی قطع نبات گندم Wheat Crop Cut Survey به‌منظور تولیدات و نیازمندی گندم در کشور
 • دیزاین و تطبیق سروی نمونه‌یی قطع نبات شالی Paddy Crop Cut Survey به‌منظور تولیدات و نیازمندی برنج در کشور.
 • ثبت ارقام، تجزیه و تحلیل ارقام و تهیه گزارش از ارقام تهیه شده طی سروی‌های نمونه‌یی.
 • تهیه ارقام ساحه، تولید و حاصل فی‌ هکتار نباتات به تفکیک ولایات در سطح کشور.
 • تهیه گزارش پیشبینی وضع زراعت (Agriculture Prospect Report) به سطح کشور.
 • ارزیابی توازن غله (تولید، مصارف و نیازمندی) Cereal Balance Sheet در افغانستان به تفکیک ولایات.
 • جمع‌آور ارقام عواید و مصارف تصدی تخم‌های اصلاح شده، تصدی میوه کندهار، سیلوی کابل، بلخ و پلخمری.
 • تهیه ارقام و معلومات پیرامون سال تاسیس، سرمایه ابتدایی، سرمایه ثابت، سرمایه نهایی، سبسایدی دولت و دارایی تصدی‌ها و سیلو‌های دولتی.
 • جمع‌آوری ارقام احصاییوی پیرامون تحقق پلان اقتصادی و اجتماعی از تمام ریاست‌های این وزارت جهت نشر در سالنامه اداره مرکزی احصاییه.
 • جمع‌آوری ارقام محصولات شیر در یونت توزیع شیر گذرگاه کابل.
 • جمع‌آوری ارقام قیمت‌های غله‌جات، میوه‌جات و سبزیجات به شکل هفته‌وار و ماهوار.
 • جمع‌آوری قیمت‌های گوسفند و محصولات مالداری به شکل هفته‌وار و ماهوار.
 • جمع‌آوری قیمت‌های امتعه غیر زراعتی به شکل هفته‌وار و ماهوار.
 • تهیه ارقام واردات و صادرات امتعه زراعتی از اداره مرکزی احصاییه.
 • بررسی ضرورت‌های دیتابیس، مستندات تخنیکی سیستم‌های معلوماتی وزارت با ارایه نظریات.
 • دیزاین و ایجاد دیتابیس‌های جدید برای ریاست‌ها و پروژه‌های وزارت و نگهداشت دیتابیس‌ها.
 • ثبت ارقام درسیستم‌های دیتابیس و روش‌های چک نمودن معلومات.
 • ایجاد روابط با ریاست‌ها و پروژه‌های وزارت برای انکشاف دادن سیستم‌های معلوماتی و اوردن تغیرات جدید در سیستم‌های  معلوماتی.
 • ستندردسازی تکنالوژی وبرنامه‌های دیتابیس و اپلیکشن‌ها، روش‌های کود و مستندات تخنیکی در وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • تعین دیدگاه واهداف سیستم‌های معلوماتی وتطبیق آنها در وزارت زراعت.
 • ترتیب استراتژی سیستم‌های معلوماتی در وزارت زراعت.
 • تطبیق سیستم (MIS) وجمع‌آوری ارقام و گزارشات از ریاست‌های ولایتی زراعت وچک نمودن آن باپروژه‌ها وریاست‌های مربوطه ان در مرکز.
 • تدویر آموزش پیشرفته در بخش برنامه‌سازی و دیتابیس برای مامورین امریت تنظیم معلومات.
 • تدویر کورس‌های ‌آموزشی سیستم‌های دیتابیس (MIS) برای کار برآنها.
 • اسیبل جمع‌آوری و تحلیل معلومات هواشناسی زراعتی.
 • جمع‌آوری و تحلیل معلومات در باره وضع غله‌جات. 
 • چاپ و نشرهفته نامه و ماهنامه هواشناسی زراعتی.
 • تخمین ساحه تحت کشت مجموعی با استفاده از تکنالوژی معاصر جی‌آی‌اس و ریموت سنسنگ.
 • تعین ساحه تحت کشت گندم با استفاده ار تکنالوژی معاصر جی‌آی‌اس و ریموت سنسنگ. 
 • نقشه برداری و صنف بندی پوشش نباتی کشور.
 • نقشه‌برداری خاک افغانستان برای استفاده در عرصه زراعت.
 • نظارت از خشکسالی زراعتی با استفاده ار تکنالوژی معاصر جی‌آی‌اس و ریموت سنسنگ.
 • نقشه‌برداری تمام شبکه‌های آبیاری کشور با استفاده از عکس‌های اقمار مصنوعی.
 • طرح، تطبیق و نهگداری پور تل‌های نباتی‌، آبیاری و خاک افغانستان.
 • تدویر ورکشاپ تحلیل و تجزیه ‏جامع مصونیت غذایی به سطح ‏ملی.‏
 • دیزاین و تطبیق سروی مصونیت ‏غذایی در ولایات کشور.‏

 

دست‌آوردها:

 • ارقام ساحه، حاصل فی‌ هکتار و تولیدات مجموعی نباتات عمده زراعتی به تفکیک ولایات از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶
 • توازن غله (تولیدات، نیازمندی، مازاد/کمبود) به سطح کشور از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶
 • نشریه پیش‌بینی وضع زراعت (APR) از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶
 • نشریه تولیدات گندم و وضعیت زراعت در کشور از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶
 • نشریه گزارش سالانه زراعتی طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
 • تطبیق موفقانه سروی‌های نمونه‌یی زراعتی از قبیل سروی قبل از رفع حاصل، سروی قطع نبات گندم، سروی قطع نبات شالی طی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶
 • ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ریاست‌های مرکزی و ولایتی این وزارت که در سالنامه‌های اداره مرکزی احصاییه چاپ ونشر گردیده است.
 • آموزش بیشتر از یک‌هزار تن از سروی‌گرها و سوپروایزرها ولایتی در ۳۴ ولایت کشور جهت چگونگی جمع‌آوری ارقام از ساحه.
 • بررسی و نظردهی بر ضروریات، مستندات تخنیکی و مستندات کاربران سیستم‌های دیتابیس وزارت.
 • مدیریت هماهنگ‌سازی طویل‌المدت دتیابیس‌ها در وزارت، با هدف یک‌پارچه سازی سیستم‌های مختلف در ریاست‌ها و برنامه‌ها که در آن نیازهای کاری موجود باشد.
 • ترتیب و تنظیم مجالس هماهنگی جمع‌آوری ارقام با پروژه‌ها، ریاست‌ها و شرکای وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • حصول اطمینان از کیفیت ارقام جمع‌آوری شده توسط پروژه‌ها و ریاست‌های این وزارت.
 • ایجاد پلان‌کاری برای برقرار نگهداشتن دیتابیس و اطمینان از فعال بودن سیستم‌های دیتابیس.
 • ‏۱۱ ولایت در فیزدوم، ۲۲ ولایت ‏درفیز سوم و یک ولایت در فیز ‏چهارم از نگاه عدم مصونیت ‏غذایی صنف‌بندی گردید. ‏
 • جمع‌آوری ارقام از ۶۷ ولسوالی ‏ولایات بدخشان، تخار، کندز و ‏بغلان به منظور صنف‌بندی عدم ‏مصونیت غذایی.‏
 • ساحه تحت کشت نباتات فصل دوم ‏با استفاده از تصاویر ماهواره ‌یی (‏Sentinel2‏) تثبیت و مورد ‏استفاده قرار گرفت.
 • ساحه تحت کشت شالی در ۱۸ ‏ولایت شالی کار کشور تثبیت و  ‏مورد استفاده قرار گرفت.
 • تعداد بیشتر از ۲۰۰۰ قطعه عکس‌ جی‌‏پی‌اس دار از نقاط ساحه تحت ‏کشت شالی و گندم جهت تثبیت ساحه تحت کشت اخذ گردیده است.
 • ارقام بارندگی از ۳۴ ولایت ‏جمع‌آوری و جهت استفاده در ‏دیبایس هواشناسی زراعتی ثبت ‏گردید.
 • نشر ۱۲ نسخه هفته نامه هواشناسی ‏زراعتی جهت استفاده مقامات و ‏دیگر استفاده کنندگان ارقام.
 • نشر ۳ نسخه ماهنامه هواشناسی زراعتی ‏جهت استفاده مقامات و دیگر ‏استفادکنندگان ارقام.

 

چالش‌ها و مشکلات:

 • طولانی بودن پروسه مالی و تدارکاتی پروژه‌های ‏انکشافی.
 • عدم تطبیق سرشماری‌های زراعتی حدود بیشتر از ۳۰ ‏سال در کشور.‏
 • کمبود وسایل تکنالوژی جدید احصاییوی.‏
 • عدم مواصلت ارقام از ادارات زراعت ولایات و بعضی ‏از ریاست‌های سکتوری وزارت به وقت و زمان معین.‏
 • کمبود بودجه برای یک تعداد سروی‌های زراعتی که به ‏آن اشد ضرورت می‌باشد.‏
 • طرح مدل پیش‌گویی اوضاع جوی برای دهقانان کشور.
 • عدم تطبیق سیستم تنظیم معلومات (MIS) به سطح ولایات.‏