ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها

فعالیت‌های ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

مقدمه:

معرفی مختصر ریاست انکشاف سکتور خصوصی:

- ریاست انکشاف سکتور خصوصی در نیمه سال ۱۳۶۶به اساس مصووبه شورای وزیران دولت وقت

به سویه بست دوم یک ریاست مستقل در چوکات وزارت زراعت ایجاد گردید که ریاست مطابق قانون عمران و آبادی زمین‌های بکر و بایر دولتی فعالیت می‌نمود.

- در سال ۱۳۸۳ ریاست به بست اول ارتقا نمود فعالیت‌های آنها انکشاف یافته و فعلاً به بست دو به اساس رتبه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق لایحه وظایف ترتیب شده مقام محترم وزارت فعالیت‌های خویش را تحت ریاست عمومی پلان وهماهنگی برنامه‌ها ادامه می‌دهد.

- تحت ریاست انکشاف سکتور خصوصی به تعداد (۱۴) نفر پرسونل بطور رسمی ایفای وظیفه می‌نمایند از جمله سه آمریت فعالیت دارد که قرار ذیل است:

 • آمریت پلان و هماهنگی برنامه‌ها.
 • آمریت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
 • آمریت نمایشگاه‌های زراعتی.

 

دیدگاه (vision):

رشد و انکشاف پایدار سکتور خصوصی زراعتی و زمینه‌سازی به‌منظور تقویت اقتصاد دهقانان، مالداران و باغداران کشور.

ماموریت(Mission) :

 

 افزایش عواید دهقانان و مولدین از طریق تقویت عرضه زنجیره‌یی محصولات زراعتی، دسترسی به مارکیتهای بینالمللی، مصوونیت غذایی و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سکتور زراعت .

 

     دست‌آوردها :

 1. ایجاد سیستم منظم دیتابس
 2. ایجاد و اعمار یک سرد خانه مجهز به ظرفیت ۷۰ متریک تن در میدان هوای بین‌المللی حامد کرزی.
 3.  اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی هفته سبز شهر برلین کشور آلمان به منظور معرفی محصولات زراعتی.
 4. ایجاد نمایشگاه‌های زراعتی به سطح ملی و بین‌المللی در بادام باغ کابل (بهاری و خزانی ).
 5. جلب و جذب متشبسن خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در سکتورهای زراعت از طریق پروگرام‌های مختلف.
 6. ایجاد زمینه برای عقد قراردادها، فروش محصولات زراعتی، تعهدات بین تاجران داخلی و خارجی از طریق برنامه دیدار تجار با تجار (B۲B).
 7. ثبت و راجستر بیش از (۸۵۱ ) شرکت زراعتی در بخش‌های مختلف مالداری، مرغداری، باغداری، زنبورداری، زعفران، ذخیره و پروسس، بسته‌بندی محصولات زراعتی، نباتات طبی، تولید روغن، پروسس خوراکه حیوانی کوپراتیف‌ها وغیره.
 8. تدویر ورکشاپ سازمان جهانی تجارت( WTO)  به هماهنگی ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت و اشتراک جوانب ذیدخل.
 9. اشتراک در متینگ‌ها، کنفرانس‌ها، ورکشاپ‌ها، و مجالس به‌منظور جذب متشبسن و مولدین خصوصی زراعتی.
 10. انجام سروی‌ها جهت آگاهی از مشکلات دهقانان، متشبثین و مولدین زراعتی و سرمایه‌گذاری در ولایات مختلف کشور.
 11. بازدید و ملاقات با شرکت‌های زعفران در ولایت هرات به منظور هماهنگی فعالیت‌ها فی مابین وزارت زراعت و شرکت‌های تجارتی زعفران.
 12.  رشد ظرفیت تعداد ۲۰۶ نفر از کارمندان زراعت، متشبثین خصوصی، کوپراتیف‌های زارعتی، مولدین و دهقانان پیش قدم و دانشجویان در بخش‌های کشت، تولید، پروسس و بسته‌بندی نبات زعفران، ایجاد مکاتب مزرعه دهقانان، مدیریت عمومی مزرعه، پلان تجارتی، پروپوزل نویسی  و زنجیره ارزشی محصولات زراعتی که در الویت قرار دارد از طریق ایجاد ورکشاپ‌های آموزشی، تدویر کورس‌های آموزشی و سمینارهای علمی در مرکز و ولایات.

 

پلان عمده سال مالی ۱۳۹۷:

 • گسترش ایجاد دهلیز هوایی ( Cargo V) به هدف انتقال به موقع سبزیجات و میوه‌جات تولیدی کشور از میدان هوایی کابل، کندهار، مزارشریف و هرات به کشورهای آسیای میانه، کشورهای خلیج، هندوستان وسایر کشورها در هماهنگی با وزارت خانه‌ها و سرمایه‌گذاران ذیدخل
 • منظوری و استخدام نمودن تشکیل جدید ریاست انکشاف سکتور خصوصی در مرکز و ولایات کشور جهت سرعت بخشیدن و تنظیم درست  فعالیت‌های سکتور زراعت و داشتن ارقام دقیق از تولیدات، صادرات و تمام بخش‌های خصوصی زراعت در سطح مرکز و ولایات کشور
 • تثبیت دارایی‌های ملی بخش زراعت در سطح مرکز و ولایات و سهیم نمودن شرکت‌های خصوصی در بازسازی و انکشاف زراعت
 • برگذاری میله دهقان و نمایشگاه‌های زراعتی داخلی و بین‌المللی در دو فصل بهاری و خزانی
 • معرفی شرکت‌ها و تاجران جهت اشتراک در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
 • تحلیل و ارزیابی پلان‌های تجارتی مولدین  ومتشبسین خصوصی از لحاظ سرمایه‌گذاری
 • مطالعه مارکیت در فصول مختلف تولیدات زراعتی جهت اتخاذ تصامیم از حصول نرخ‌ها و انواع محصولات زراعتی.
 • تطبیق مشارکت عامه و خصوصی (PPP) در مشوره با ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها و تمام جوانب ذیدخل.
 • کار روی زنجیره ارزشی محصولات زراعتی .
 • هماهنگی و همکاری در گرفتن عقد قراردادهای زراعتی محصولات داخلی توسط شرکت‌های خصوصی داخلی مطابق هدایت مقام محترم وزارت.
 • زمینه‌سازی منابع قرضه‌دهی به دهقانان و سکتورهای کوچک خصوصی جهت رشد و انکشاف فعالیت‌های شان در عرصه زراعت ومالداری، باغداری و پروسس محصولات زراعتی، بازاریابی، صنعت و صنایع دستی و فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش یابی زراعت و تجارت زراعتی.
 • ایجاد یک تیم مشترک نظارتی از تمام نهادهای مسوول در فعالیت‌های WTO
 • رشد ظرفیت کارمندان و متشبثین خصوصی، مولدین در مورد استندردها و معیاری ساختن تولیدات‌شان از طریق ورکشاپ‌ها، سمینارهای علمی و تدویر کورس‌های آموزشی.
 • فعالیت‌های مشترک با تمام جوانب ذیدخل در گشترش و فراهم نمودن تسهیلات برای تجاران در انتقال تولیدات زراعتی به خارج از کشور.
 • بازاریابی برای تولیدات مولدین در فصول مختلف جهت تقویت اقتصاد دهقانان و رفاه مردم کشور از طریق نمایشگاه‌ها، پروگرام‌های B۲B، مجالس و غیره در داخل و خارج از کشور.
 • زمینه‌سازی برای نشانه جغرافیایی (GI) محصولات زراعتی بخصوص نباتات بومی افغانستان.
 • ایجاد کار (اشتغال زایی) برای تعداد از هموطنان از طریق ایجاد نمایشگاه‌های زراعتی.

 

دستآوردهای پیش‌بینی شده

 1. تقویت سرمایه‌گذاری در افغانستان و فروش محصولات زراعتی، صنایع دستی به موقع و قیمت بلند و دسترسی به مارکیت‌های داخلی و بین‌المللی.
 2.  فرصت زمینه اشتغال‌زایی از اثر استخدام تشکیل جدید در مرکز و ولایات که ریاست انکشاف سکتور خصوصی را قادر خواهد ساخت تا یک دیتابیس مکمل از فعالیت‌های سکتور خصوصی با ارقام دقیق از سرتاسر افغانستان داشته باشد.
 3. ثبت واستفاده موثر از دارایی‌های موجود دولتی در مرکز و ولایات بخصوص دارایی‌هایی که ارتباط به وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری دارد.
 4. معرفی و بازاریابی برای محصولات ناب کشور از طریق برگزاری نمایشگاه‌های زراعتی داخلی و خارجی.
 5. تطبیق مشارکت عامه و خصوصی(PPP) در تقسیم و اجرای بهتر کار از نگاه کمی و کیفی در زمان مشخص تغییرات مثبت را در سکتور زراعت در قبال خواهد دارد.  
 1. زمینه‌سازی قرضه‌دهی به دهقانان، متشبثین و مولدین کوچک می‌توانند در رشد وانکشاف سکتور خصوصی رول ارزنده داشته باشند.
 2. ایجاد یک تیم مشترک نظارتی از تمام جوانب ذیدخل می‌تواند تولیدات محصولات زراعتی را معیاری ساخته و مطابق تقاضای مارکیت عرضه صورت گیرد و سریع‌تر به استندردهای جهانی دسترسی پیدا کرد.
 3. رشد و ظرفیت کارمندان از طریق تدویر ورکشاپ‌ها، سمینارهای علمی و کورس‌های آموزشی یک امر ضروری پنداشته شده، از تکنالوژی جدید آگاهی بیشتر حاصل گردیده که می‌توانیم محصولات زراعتی را به وجه بهتر به مارکیت عرضه نماییم.

ریاست احصایه زراعتی و تنظیم معلومات

وظایف اساسی ریاست

احصاییه زراعتی و تنظیم معلومات

هـــدف:

هدف ایجاد ریاست احصاییه زراعتی و تنظیم معلومات در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه ارقام ثقه و دقیق به‌منظور استفاده پالیسی‌سازان، پلان‌گزاران و برنامه‌های انکشافی در بخش زراعت و مالداری می‌باشد.

این ریاست فعالیت‌های خویش را در بخش‌های احصاییه‌ای زراعتی، سیستم معلوماتی جغرافیایی (GIS)، هواشناسی زراعتی، سیستم تنظیم معلومات (MIS)، معلومات مارکیت مبنی‌بر قیمت‌های محصولات زراعتی و مالداری و مصونیت غذایی تنظیم نموده و ارقام احصاییه‌ای را جمع‌آوری و بعد از تجزیه و تحلیل در خدمت استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.

 

فعالیت‌ها:

 • دیزاین و تطبیق سروی نمونه‌یی قبل از رفع حاصل Pre-Harvest Survey در آغاز سال به‌منظور پیشبینی وضع زراعت درکشور.
 • دیزاین و تطبیق سروی نمونه‌یی قطع نبات گندم Wheat Crop Cut Survey به‌منظور تولیدات و نیازمندی گندم در کشور
 • دیزاین و تطبیق سروی نمونه‌یی قطع نبات شالی Paddy Crop Cut Survey به‌منظور تولیدات و نیازمندی برنج در کشور.
 • ثبت ارقام، تجزیه و تحلیل ارقام و تهیه گزارش از ارقام تهیه شده طی سروی‌های نمونه‌یی.
 • تهیه ارقام ساحه، تولید و حاصل فی‌ هکتار نباتات به تفکیک ولایات در سطح کشور.
 • تهیه گزارش پیشبینی وضع زراعت (Agriculture Prospect Report) به سطح کشور.
 • ارزیابی توازن غله (تولید، مصارف و نیازمندی) Cereal Balance Sheet در افغانستان به تفکیک ولایات.
 • جمع‌آور ارقام عواید و مصارف تصدی تخم‌های اصلاح شده، تصدی میوه کندهار، سیلوی کابل، بلخ و پلخمری.
 • تهیه ارقام و معلومات پیرامون سال تاسیس، سرمایه ابتدایی، سرمایه ثابت، سرمایه نهایی، سبسایدی دولت و دارایی تصدی‌ها و سیلو‌های دولتی.
 • جمع‌آوری ارقام احصاییوی پیرامون تحقق پلان اقتصادی و اجتماعی از تمام ریاست‌های این وزارت جهت نشر در سالنامه اداره مرکزی احصاییه.
 • جمع‌آوری ارقام محصولات شیر در یونت توزیع شیر گذرگاه کابل.
 • جمع‌آوری ارقام قیمت‌های غله‌جات، میوه‌جات و سبزیجات به شکل هفته‌وار و ماهوار.
 • جمع‌آوری قیمت‌های گوسفند و محصولات مالداری به شکل هفته‌وار و ماهوار.
 • جمع‌آوری قیمت‌های امتعه غیر زراعتی به شکل هفته‌وار و ماهوار.
 • تهیه ارقام واردات و صادرات امتعه زراعتی از اداره مرکزی احصاییه.
 • بررسی ضرورت‌های دیتابیس، مستندات تخنیکی سیستم‌های معلوماتی وزارت با ارایه نظریات.
 • دیزاین و ایجاد دیتابیس‌های جدید برای ریاست‌ها و پروژه‌های وزارت و نگهداشت دیتابیس‌ها.
 • ثبت ارقام درسیستم‌های دیتابیس و روش‌های چک نمودن معلومات.
 • ایجاد روابط با ریاست‌ها و پروژه‌های وزارت برای انکشاف دادن سیستم‌های معلوماتی و اوردن تغیرات جدید در سیستم‌های  معلوماتی.
 • ستندردسازی تکنالوژی وبرنامه‌های دیتابیس و اپلیکشن‌ها، روش‌های کود و مستندات تخنیکی در وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • تعین دیدگاه واهداف سیستم‌های معلوماتی وتطبیق آنها در وزارت زراعت.
 • ترتیب استراتژی سیستم‌های معلوماتی در وزارت زراعت.
 • تطبیق سیستم (MIS) وجمع‌آوری ارقام و گزارشات از ریاست‌های ولایتی زراعت وچک نمودن آن باپروژه‌ها وریاست‌های مربوطه ان در مرکز.
 • تدویر آموزش پیشرفته در بخش برنامه‌سازی و دیتابیس برای مامورین امریت تنظیم معلومات.
 • تدویر کورس‌های ‌آموزشی سیستم‌های دیتابیس (MIS) برای کار برآنها.
 • اسیبل جمع‌آوری و تحلیل معلومات هواشناسی زراعتی.
 • جمع‌آوری و تحلیل معلومات در باره وضع غله‌جات. 
 • چاپ و نشرهفته نامه و ماهنامه هواشناسی زراعتی.
 • تخمین ساحه تحت کشت مجموعی با استفاده از تکنالوژی معاصر جی‌آی‌اس و ریموت سنسنگ.
 • تعین ساحه تحت کشت گندم با استفاده ار تکنالوژی معاصر جی‌آی‌اس و ریموت سنسنگ. 
 • نقشه برداری و صنف بندی پوشش نباتی کشور.
 • نقشه‌برداری خاک افغانستان برای استفاده در عرصه زراعت.
 • نظارت از خشکسالی زراعتی با استفاده ار تکنالوژی معاصر جی‌آی‌اس و ریموت سنسنگ.
 • نقشه‌برداری تمام شبکه‌های آبیاری کشور با استفاده از عکس‌های اقمار مصنوعی.
 • طرح، تطبیق و نهگداری پور تل‌های نباتی‌، آبیاری و خاک افغانستان.
 • تدویر ورکشاپ تحلیل و تجزیه ‏جامع مصونیت غذایی به سطح ‏ملی.‏
 • دیزاین و تطبیق سروی مصونیت ‏غذایی در ولایات کشور.‏

 

دست‌آوردها:

 • ارقام ساحه، حاصل فی‌ هکتار و تولیدات مجموعی نباتات عمده زراعتی به تفکیک ولایات از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶
 • توازن غله (تولیدات، نیازمندی، مازاد/کمبود) به سطح کشور از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶
 • نشریه پیش‌بینی وضع زراعت (APR) از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶
 • نشریه تولیدات گندم و وضعیت زراعت در کشور از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶
 • نشریه گزارش سالانه زراعتی طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
 • تطبیق موفقانه سروی‌های نمونه‌یی زراعتی از قبیل سروی قبل از رفع حاصل، سروی قطع نبات گندم، سروی قطع نبات شالی طی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶
 • ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ریاست‌های مرکزی و ولایتی این وزارت که در سالنامه‌های اداره مرکزی احصاییه چاپ ونشر گردیده است.
 • آموزش بیشتر از یک‌هزار تن از سروی‌گرها و سوپروایزرها ولایتی در ۳۴ ولایت کشور جهت چگونگی جمع‌آوری ارقام از ساحه.
 • بررسی و نظردهی بر ضروریات، مستندات تخنیکی و مستندات کاربران سیستم‌های دیتابیس وزارت.
 • مدیریت هماهنگ‌سازی طویل‌المدت دتیابیس‌ها در وزارت، با هدف یک‌پارچه سازی سیستم‌های مختلف در ریاست‌ها و برنامه‌ها که در آن نیازهای کاری موجود باشد.
 • ترتیب و تنظیم مجالس هماهنگی جمع‌آوری ارقام با پروژه‌ها، ریاست‌ها و شرکای وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • حصول اطمینان از کیفیت ارقام جمع‌آوری شده توسط پروژه‌ها و ریاست‌های این وزارت.
 • ایجاد پلان‌کاری برای برقرار نگهداشتن دیتابیس و اطمینان از فعال بودن سیستم‌های دیتابیس.
 • ‏۱۱ ولایت در فیزدوم، ۲۲ ولایت ‏درفیز سوم و یک ولایت در فیز ‏چهارم از نگاه عدم مصونیت ‏غذایی صنف‌بندی گردید. ‏
 • جمع‌آوری ارقام از ۶۷ ولسوالی ‏ولایات بدخشان، تخار، کندز و ‏بغلان به منظور صنف‌بندی عدم ‏مصونیت غذایی.‏
 • ساحه تحت کشت نباتات فصل دوم ‏با استفاده از تصاویر ماهواره ‌یی (‏Sentinel2‏) تثبیت و مورد ‏استفاده قرار گرفت.
 • ساحه تحت کشت شالی در ۱۸ ‏ولایت شالی کار کشور تثبیت و  ‏مورد استفاده قرار گرفت.
 • تعداد بیشتر از ۲۰۰۰ قطعه عکس‌ جی‌‏پی‌اس دار از نقاط ساحه تحت ‏کشت شالی و گندم جهت تثبیت ساحه تحت کشت اخذ گردیده است.
 • ارقام بارندگی از ۳۴ ولایت ‏جمع‌آوری و جهت استفاده در ‏دیبایس هواشناسی زراعتی ثبت ‏گردید.
 • نشر ۱۲ نسخه هفته نامه هواشناسی ‏زراعتی جهت استفاده مقامات و ‏دیگر استفاده کنندگان ارقام.
 • نشر ۳ نسخه ماهنامه هواشناسی زراعتی ‏جهت استفاده مقامات و دیگر ‏استفادکنندگان ارقام.

 

چالش‌ها و مشکلات:

 • طولانی بودن پروسه مالی و تدارکاتی پروژه‌های ‏انکشافی.
 • عدم تطبیق سرشماری‌های زراعتی حدود بیشتر از ۳۰ ‏سال در کشور.‏
 • کمبود وسایل تکنالوژی جدید احصاییوی.‏
 • عدم مواصلت ارقام از ادارات زراعت ولایات و بعضی ‏از ریاست‌های سکتوری وزارت به وقت و زمان معین.‏
 • کمبود بودجه برای یک تعداد سروی‌های زراعتی که به ‏آن اشد ضرورت می‌باشد.‏
 • طرح مدل پیش‌گویی اوضاع جوی برای دهقانان کشور.
 • عدم تطبیق سیستم تنظیم معلومات (MIS) به سطح ولایات.‏