سمع شکایات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور در نظر دارد تا از این دریچه به شکایت هم‌وطنان عزیز ما رسیده‌گی نماید، و از شما تقاضا می‌کنیم مشکلات زراعتی که دارید با ما به اشتراک بگذارید.

علی اکبر رستمی

ایمیل (۱):  Akbar_rostami10@yahoo.com

شماره‌ تماس:  +۹۳۷۰۴۹۹۹۹۶۷