تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌ها، دستاوردها و گزارش‌های خبری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به شماره‌ها و ایمیل‌های ذیل در تماس شوید:

علی اکبر رستمی

موقف: مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت، سخنگو و سرپرست اطلاعات و ارتباط عامه

ایمیل (۱) :  Akbar_rostami10@yahoo.com

شماره‌های تماس: +۹۳۷۶۶۴۰۰۶۰۰ /  +۹۳۷۰۴۹۹۹۹۶۷

 

حبیب بهزاد

ایمیل (۲) :  ha.behzad@gmail.com

شماره تماس: +۹۳۷۴۸۰۰۹۱۳۷

ساعت‌های کاری:

۰۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهر (شنبه الی چهارشنبه)

۰۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۱:۰۰ بعد از ظهر (پنجشنبه)

نوت: نظر به قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان ساعت ۱۲:۰۰ الی ۰۱:۰۰ ظهر وقفه صرف طعام و ادای نماز ظهر میباشد.

 

ارایه نظریات و  پیشنهادات