خلاصه‌ی زنده‌گی‌نامه محمد‌طاهر ایوب سرپرست معینیت مالی و اداری

خلاصه‌ی زنده‌گی‌نامه محمد‌طاهر ایوب سرپرست معینیت مالی و اداری و رئیس منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

محمد‌طاهر ‌ایوب در سال ۱۳۵۱ خورشیدی در شهر تالقان ولایت تخار تولد شده است. آقای ایوب پس از اتمام دوره مکتب در سال ۱۳۷۰ از لیسه‌ عالی ابوعثمان تالقانی فارغ و پس از سپری نمودن آزمون کانکور وارد دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ گردید و هم‌چنان در سال ۱۳۹۲ از رشته اداره و تجارت دانشگاه آزاد اسلامی کابل به سویه ماستر فارغ شدند.

نخستین وظیفه‌اش را من‌حیث مسوول مالی و اداری و معاون دفتر پروژه همه‌جانبه‌ی دفتر انکشافی ملل متحد در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد و آن را تا سال ۲۰۰۳ ادامه داد.

در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مسوول ولایتی تطبیق برنامه‌های همبستگی ملی در اداره بین‌المللی «کنسرن» برای افغانستان اجرای وظیفه کرد.

همچنان مسوولیت ریاست منطقه‌ای شرکت مخابراتی افغان‌بیسیم و تلویزیون آریانا در زون شمال‌شرق را در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به دوش داشت.

با در نظر داشت لیاقت و شایسته‌گی و موفقیت در کارهایش، در سال ۲۰۰۶ از طریق رقابت آزاد من‌حیث رییس احیا و انکشاف دهات ولایت تخار تعیین گردیده‌ و تا سال ۲۰۱۱ به این کار ادامه داد.

در سال ۲۰۱۱ در پروسه‌ی رقابت آزاد مبتنی بر نتایج «CBR» اشتراک کرده و موفق به احراز پست ریاست منابع بشری وزارت احیا و انکشاف دهات شد.

دانش، تجربه و موفقیت در کارها سبب گردید تا آقای ایوب برای پست ریاست منابع بشری وزارت زراعت پیشنهاد گردد و در سال ۲۰۱۸ به اساس حکم رییس جمهور اسلامی افغانستان به صفت سرپرست معینیت مالی و اداری این وزارت مقرر ‌شد.

همچنان آقای ایوب تجربه‌ی کافی در بخش های آموزش مسایل انجنیری دریاها، مالی و حسابی، پلان‌گذاری، انرژی‌های تجدید‌پذیر و ارتقای ظرفیت کاری ماموران دولتی دارد.