طرزالعمل دسترسی به اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

   طرزالعمل دسترسی به اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

خزان 1397

دانلود فایل

 

فصل اول

مبنا

 

ماده‌ی اول: این طرزالعمل، به اساس حکم قانون دست‌رسی به اطلاعات، توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به پاس تعهدی که این اداره به گردش آزاد اطلاعات دارد، در دو فصل و ده ماده تهیه شده است. این طرزالعمل، از تاریخ ......... با امضای جلالت‌مآب محترم، انجنیر نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به منظور تسهیل روند دست‌رسی به اطلاعات در این اداره، مرعی‌الاجرا است.

ماده‌ی دوم: اصطلاحات زیر در این طرزالعمل، به معناهای که ذکر شده به کار رفته است:

1-                        اداره: در این طرزالعمل، به معنای وزارت زراعت است.

2-                        درخواست‌کننده: شخصیت حکمی و یا حقیقی‌ای که طلب معلومات می‌کند.

3-                        فورم درخواست: فورمی که با استفاده از آن، درخواست‌کننده معلومات می‌خواهد.

4-                        فورم شکایت: فورمی که با استفاده از آن، درخواست‌کننده شکایتش ناشی از نارضایتی از روند دریافت معلومات را درج می‌کند.

5-                        مسوول اطلاع‌رسانی: مسوول بخش یا کارمند مرجع اطلاع‌رسانی.

ماده‌ی سوم: وظایف درخواست‌کننده:

1-                        دریافت فورم

2-                        خانه‌پری کامل و خوانای فورم

3-                        مطرح کردن درخواست به صورت واضح

4-                        پرهیز از مبهم‌نویسی در درخواست

5-                        امضای فورم درخواست

6-                        تحویل فورم درخواست به مرجع اطلاع‌رسانی

7-                        دریافت اطلاعات خواسته شده

 

ماده‌ی چهارم: وظایف مسوول مرجع:

1-                        ارائه‌ی فورم درخواست

2-                        پاسخ دادن به سوال‌های مرتبط درخواست‌کننده

3-                        همکاری در خانه‌پُری فورم برای افراد دارای معلولیت

4-                        دریافت درخواست

5-                        بررسی محتوای درخواست (مقایسه با طبقه‌بندی اطلاعات اداره)

6-                        ثبت درخواست

7-                        جمع‌آوری اطلاعات از اداره‌های مرتبط

8-                        ارائه‌ی اطلاعات در وقت مناسب

ماده‌ی پنجم: تیم اطلاع‌رسانی وزارت زراعت مکلف‌اند با هم‌آهنگی و هم‌یاری، تلاش کنند تا در زودترین فرصت ممکن، اطلاعات درخواست شده را به درخواست‌کننده ارائه کنند.

 

فصل دوم

 

شکایت از عدم دریافت اطلاعات

 

ماده‌ی ششم: ثبت شکایت از نیافتن اطلاعات: هر گاه به درخواست‌کننده اطلاعات داده نشود، تیم اطلاع‌رسانی به رهبری مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت زراعت و کارمندان مرجع اطلاع‌رسانی می‌تواند شکایت درخواست‌کننده را در موارد زیر بررسی کنند:

1-                        در صورتی که درخواست‌کننده، اطلاعات محرم را نخواسته باشد

2-                        در صورتی که درخواست‌کننده، درخواست غیرقانونی نکرده باشد

 

 

ماده‌ی هفتم: فورم شکایت:

1-                        وزارت زراعت، در ادامه‌ی تعّهدش به اطلاع‌رسانی، ضمن این که نمی‌خواهد هیچ درخواست معلوماتی را بی‌پاسخ بگذارد، به موارد احتیاطی نیز پیش‌بین است و اگر درخواست‌کننده‌ای، از مرجع اطلاع‌رسانی اداره پاسخ رد دریافت می‌کند، می‌تواند رسماً نارضایتی و عدم قناعتش را با این اداره با ثبت فورمی، در میان بگذارد.

2-                        فورم شکایت، برگه‌ای است که از سوی مرجع اطلاع‌رسانی ساخته می‌شود و به شاکیان دست‌رسی به معلومات از این اداره، ارائه می‌شود.

 

ماده‌ی هشتم: وظایف شکایت‌کننده

درخواست‌کننده‌ی ناراضی، باید در صورت درج شکایت، موارد زیر را رعایت کند.

1-                        دریافت فورم شکایت از مرجع اطلاع‌رسانی

2-                        خانه‌پری فورم به صورت واضح

3-                        درج دلیل شکایت

4-                        توضیح دلیل قانونی برای شکایت

5-                        حضور در نشست بررسی شکایت در صورت خواست اداره

6-                        دریافت پاسخ نهایی از مرجع اطلاع‌رسانی

 

ماده‌ی نهم: وظایف تیم بررسی شکایت

1-                        دریافت شکایت

2-                        رد شکایت در صورت غیرقانونی بودن

3-                        بررسی شکایت به منظور نهادینه‌سازی ارائه‌ی اطلاعات از همه‌ی جوانب و زاویه‌ها

4-                        تحلیل دلایل عدم ارائه‌ی اطلاعات به درخواست‌کننده‌ی شاکی

5-                        فراخوانی درخواست‌کننده‌ی شاکی به جلسه‌ی بررسی شکایت در صورت ضرورت.

6-                        ارائه‌ی تصمیم نهایی به درخواست‌کننده‌ی شاکی.

 

ماده‌ی دهم: ماده یا موادی از این طرزالعمل، اگر فرضاً در مغایرت با قانون قرار گیرد، نباید عملی شود.

 

و من‌الله توفیق

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

حکم:

طرزالعمل دست‌رسی به اطلاعات را به منظور گردش آزاد اطلاعات، ترویج حق بشری دست‌رسی به معلومات، ایجاد شفافیت و اظهار تعهّد به مردم‌سالاری در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منظور می‌کنم.

انجنیر نصیراحمد درانی

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری