برنامه های وزارت زراعت جهت انکشاف زعفران

سنگ تهداب نخستین انستیتوت زعفران افغانستان گذاشته شد

شماری از زعفران‌کار افغان توسط متخصصان ایرانی آموزش دیدند

تولید زعفران افغانستان ۲۲ درصد افزایش یافته است

گزارش دست‌آوردهای طرح ملی  پنج‌ ساله زعفران در سال ۱۳۹۶

 • جهت کنترول کیفیت زعفران یک باب لابراتور کنتروی کیفیت در‌ هرات افتتاح گردیده استو
 • جهت استندردسازی به سه شرکت زعفران سرتفیکیت ISO داده شده است.
 • جهت تولید زعفران با کیفت ۹ مرکز پروسس تجهیز گردیده‌اند.
 • جهت حمایت از سکتور خصوصی تسهیلات لازم جهت اشتراک ۱۵ شرکت زعفران‌کار در نمایشگاه بین‌اللملی کابل فراهم شده است.
 • جهت بلندبردن آگاهی دست‌اندرکاران زعفران، به تعداد ۱۲۰۰۰ نفر در زمینه تولید، پروسس و بازاریابی زعفران آموزش داده شده است.
 • جهت معرفی زعفران افغانستان ۳۰ مورد تبلیغ در تلویزیون‌های ماهواره‌ای صورت گرفته است
 • تربیه ۵۰ ترینر از جمع همکاران وزارت در ولایات جهت آموزش دهقانان
 • ایجاد ۳۰ FFS  یا مکتب دهقانی در ولایات
 • ایجاد ۸ فارم آموزشی زعفران در مدیریت زراعت ولسوالی‌ها با‌ رعایت تمام نورم‌ها
 • ایجاد ۹۳۶ قطعه نمایشی از طریق توزیع ۲۳۴ تن پیاز زعفران و بسته‌های زراعتی
 • جهت افزایش آگاهی مردم از اهمیت زعفران ۳ جشنواره زعفران برگزار گردیده است.
 • جهت حل مشکلات تخنیکی ۴ پروژه تحقیقاتی به اجرا در آمده است.
 • جهت آگاهی از آخرین دست‌آوردها وپیشرفت‌ها در مورد تولید، پروسس و بازاریابی زعفران، پنجمین کنفرانس ملی زعفران با دعوت از نمایندگان و متخصصیان ۱۲ کشور در کابل برگزار گردیده است.
 • جهت تولید غوزه و کنترول قاچاق غوزه جلسات مشترک در کمیته  ملی و شورای امنیت ملی برگزار شده است.

پلان سال ۱۳۹۷

 1. ایجاد ۵ مرکز پروسس زعفران.
 2. تجهیز و تاسیس دو لابراتوارکنترول کیفیت زعفران.
 3. خریداری ۱۰۰ پایه ماشین خشک‌کن اتومات زعفران.
 4. برگذاری ۲ جشنواره زعفران.
 5. ایجاد تسهیلات برای ۱۵ شرکت زعفران‌کار جهت اشتراک در نمایشگاه‌ها.
 6. تبلیغ جهت معرفی زعفران توسط تلویزیون‌ها و توزیع بولتن به زبان انگلیسی در خارج با همکاری وزارت امورخارجه از طریق سفارت خانه‌های افغانستان.
 7. آموزش ۲۰۰۰ تن از دهقانان و مسوولان شرکت‌ها جهت تولید و پروسس زعفران با کیفیت.
 8. پی‌گیری تهیه GI و بارکد.
 9. ایجاد ارتباط مابین شرکت‌های زعفران‌کار داخلی و خارجی.
 10. ایجاد ۹۸۰ قطعه نمایشی زعفران از طریق توزیع ۲۴۵ تن پیاز در ۳۳ ولایت
 11. آغاز کار اعمار ساختمان انستیتوت بین‌المللی تحقیقات و آموزش زعفران
 12. فراهم ساختن تسهیلات جهت تهیه سرتفکیت‌های بین‌المللی تضمین کیفیت برای زعفران افغانستان