پروژه سکتوری حوزه پنج آمو

معرفی پروژه پنج آمو:

تفاهم‌نامه پروژه پنج آمو بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک انکشاف آسیایی در سال 2016 میلادی به امضا رسید. بودجه مجموعی این پروژه 76 ملیون دالر امریکایی بوده که از این جمله سهم مصرف وزارت زراعت آبیاری و مالداری 22.4 ملیون دالر امریکایی است.

پروژه پنج آمو یکی از پروژه‌های آبیاری و اداره نمودن منابع طبیعی است.

 پروژه هذا توسط بانک انکشاف آسیایی و جامعه اروپا تمویل گردیده و توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری تطبیق می‌گردد.

مصارف پرداخت این پروژه جهت اعمار و ترمیم زیرساخت‌های آبیاری، منابع طبیعی، واحداث انجمن‌های آبیاری و ارتقای ظرفیت این انجمن‌ها در پنج ولایت افغانستان (بدخشان، تخار، کندز، بغلان و بامیان) که شامل حوزه آمو بوده دیزان و به فعالیت شروع نموده است. با تطبیق این پروژه مجموعا 74،500 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد گردید و نیز 10،500 هکتار زمین را از خطرات سیلاب‌ها نجات می‌دهد.

تطبیق این پروژه می‌تواند در از بین بردن فقر کمک نماید و نیز توسط بلند رفتن حاصلات زراعتی عواید مالی هر باشنده این ولایات و مستفیدین که در ساحه تحت پوشش این پروژه زندگی می‌نمایند ازدیاد خواهد یافت.

مستفیدین مستقیم این پروژه 55،000 فامیل دهقان بوده که جمعاً 400،000 نفر شمرده شده‌اند ونیز زنان و مالداران می‌توانند محل مناسب به آب این کانال‌ها برای امور منزل و مواشی خویش دسترس داشته باشند.

دیدگاه: از بین بردن فقر، بلند بردن حاصلات زراعتی که می‌توان از این طریق عواید مالی مردم محل را ازدیاد بخشد.
 
ماموریت: بلند بردن حاصلات زراعتی و بازسازی سیستم آبیاری برای 74،500 هکتار زمین زراعتی و نیز نجات دادن برای 10،500 هکتار زمین از خطرات سیلاب‌ها در ولایات مذکور.
 

اهداف کلیدی پروژه:

 • اعمار و ترمیم شبکه‌های درجه دوم و سوم در 21 کانال‌ عمومی.
 • تطبیق 5 قرارداد اجتماعی جهت تنظیم و اداره آب در مزرعه .
 • تاسیس و ارتقای ظرفیت 106 انجمن‌های آبیاری تا بتواند اداره کانال‌های فوق را در آینده به‌عهده گیرد.
 • احداث 21 قطعه نمایشی و ارتقای ظرفیت 6،300 دهقان در رابطه اداره نمودن آب در مزرعه (کشت، تهیه زمین زراعتی و تنظیم آب بهتر....)
 • تهیه نمودن کتاب راهنمای کامل در رابطه به تخنیک‌های اداره منابع طبیعی، مراقبت و عملیات شبکه آبیاری به این انجمن‌ها.
 • تهیه کورس‌های آموزشی برای 40 نفر از کارمندان ریاست‌های زراعت ولایات تا بتوان توسط آنها افراد ذیدخل جامعه آموزش داده شوند.
 • شناسایی، اعمار و محافظت 21 آب‌ریزه (Watershed)
 • تاسیس 21 انجمن اداره جنگلات در آب‌ریزه‌های ذکر شده.
 • توسط تطبیق 21 پلان اداره منابع طبیعی باید توانست تا 10،500 هکتار زمین محافظت گردد
 • عملی نمودن یک پروژه ایکو سیستم امتحانی.

دستاورد‌های عمده سال 1396

شماره

دست‌آوردها

تعداد/ واحد

1

استخدام کارمندان پروژه

 

2

تنظیم و ترمیم دفاتر ساحوی

 

3 دفاتر ساحوی

3

سروی کانال‌های درجه دوم که از کانال‌های عمومی سیآب، شهروان نمبر ۱و ۲ و لاقی سرچشمه می‌گیرد

22 کانال‌های درجه دوم

4

سروی آب‌ریزه‌ها (Watersheds)

 

2 آب‌ریزه

 

پلان سال 1397

 1. سروی شبکه‌های درجه دوم و سوم در 17  کانال عمومی.
 2. پروسه تدارکات 5 قرارداد NCB  که در برگیرنده 21 کانال عمومی می‌شود.
 3. تطبیق 30 درصد فعالیت‌های 3 قرارداد NCB.
 4. سروی و دیزاین 5 قرارداد کوچک اجتماعی در بخش تنظیم آب در مزرعه که از این جمله سه قرارداد به امضا خواهد رسید و 30% فعالیت‌ها تطبیق خواهد شد.
 5. سروی 24 و دیزاین 26 آب‌ریزه‌ها (Watersheds).
 6. پروسه تدارکات و تطبیق 30 درصد کارهای ساختمانی 10 آب‌ریزه