پروژه کمربند سبز

معرفی پروژه کمربند سبز کابل:

 1. این پروژه حسب هدایت جلالتماب رییس صاحب جمهور و بتأسی از فیصله تاریخی ۱۰ جدی ۱۳۹۴ شورای محترم عالی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است که بر اساس آن مساحت ۱۰۰۰۰ هکتار زمین را در مدت ۱۱سال بخاطر بهبود محیط زیست سالم و ایجاد فضای سبز در شهر کابل، با غرس انواع نهال‌های غیر مثمر و کشت تخم انواع مختلف بته‌ها و علف تحت پوشش سرسبزی و جنگل‌داری قرار می‌دهد.

دیدگاه:  داشتن فضای سبز و سالم در شهرها.

ماموریت:

 1. احیا، انکشاف، حفاظت جنگل‌ها، علفچرها، حیات وحش و ساحات ایکولوژیکی، معرفی میکانیزم‌ها و میتودهای مصون استفاده از منابع طبیعی، تنظیم آب‌ریزه‌ها و حفاظت آب و خاک، مبارزه علیه صحراگرایی و انکشاف تعادل ایکولوژیکی که همه با هم منتج به کاهش حوادث طبیعی، ایجاد محیط زیست سالم می‌گردد.

هدف کلیدی پروژه:

 1. ایجاد فضای سبز در ساحه ۱۰۰۰۰ هکتار زمین در دامنه‌های اطراف شهر کابل از طریق جنگل‌کاری، کشت بته‌ها و تقویت فرش علف ساحات.
 2. جلوگیری از غصب ساحات توسط افراد فرصت‌طلب.
 3. جلوگیری از تخریب، فرسایش خاک و تقویت قابلیت جذب آب در زمین با ایجاد تراس‌ها، ترینچ‌ها،حوضچه‌ها واعمار چکدم‌ها.
 4. تقویت و افزایش نسل گیاهان و علف‌های بومی با کاشت تخم‌ آنها در ساحات تحت فعالیت پروژه.
 5. ایجاد فرصت‌های کاری برای افراد بی‌بضاعت در محلات تحت فعالیت پروژه.
 6. ایجاد تفریح‌گاه‌ها برای باشنده‌گان محل با افزایش فضای سبز در ساحات تحت فعالیت پروژه.
 7. جلب توجه و علاقه‌مندی مردم محل به سرسبزی و گسترش فضایی سبز.
 8. تقویت فرهنگ حفاظت و نگهداری از ساحات سبز و توسعه آن با بسیج جوامع محلی.
 9. توسعه ۴۶۵ هکتار ساحه جدید
 10. غرس ۳۰۸۱۴۵ اصله نهال، کاشت ۷۲۲ کیلو گرام تخم علف و تخم درختان جنگلی در ساحات کوه اطراف شهرک منشی میرغلام، کوه تنگی غارو و کوه بادام باغ. )کاشت مستقیم در۱۶۶۰۰۰ حلقه چقرک)
 11. اعمار دو شبکه آبیاری پایدار           
 12. تقویت و بلند بردن ظرفیت تولیدی ۶ فارم قوریه مرکزی با فعالیت‌های تخنیکی
 13. سروی و دیزاین ۲۰۰۰ هکتار ساحه جدید برای سال ۱۳۹۸ 
 14. ایجاد انجمن‌های جنگل‌داری شهری
 15. توسعه فعالیت‌ها جهت ایجاد کمربند سبز در مراکز شهرهای بزرگ کشور
 16. ایجاد در حدود ۲۰۰ هزار روز کاری برای باشنده‌گان محل.
 17. برگزاری کمپاین‌های نهال‌شانی در ساحات تحت فعالیت
 18. اعمار ۶۹۱۳۹۰ مترمربع تراس
 19. حفر ۳۳۲ هزار چقرک
 20. اعمار ۴۱۵ مترمکعب چیکدم
 21. آبیاری و حفظ و مراقبت ۳۰۰ هزار اصله نهال غرس شده‌ی قبلی و نهال‌های غرس شده‌ی بهاری و خزانی سال ۱۳۹۷
 22. ایجاد سرک‌های جنگلی، کشت علف، پرکاری و بذر با خریطه پلاستیک، کمپوست، ملچ اطراف نهال‌ها، ناغه‌گیری نهال‌های خشک شده و مطالعات امکان‌سنجی کمربند سبز ولایات.

پلان سال ۱۳۹۷

 

 1. توسعه ۴۶۵ هکتار ساحه جدید
 2. غرس ۳۰۸۱۴۵ اصله نهال، کاشت ۷۲۲کیلو گرام تخم علف و تخم درختان جنگلی در ساحات کوه اطراف شهرک منشی میرغلام، کوه تنگی غارو و کوه بادام باغ. )بذر مستقیم در۱۶۶۰۰۰ حلقه چقرک)
 3. اعمار دو شبکه آبیاری پایدار           
 4. تقویت و بلند بردن ظرفیت تولیدی ۶ فارم قوریه مرکزی با فعالیت‌های تخنیکی
 5. سروی و دیزاین ۲۰۰۰ هکتار ساحه جدید برای سال ۱۳۹۸ 
 6. ایجاد انجمن‌های جنگل‌داری شهری
 7. توسعه فعالیت‌ها جهت ایجاد کمر بند سبز در مرکزهای شهرهای بزرگ کشور
 8. ایجاد در حدود ۲۰۰ هزار روز کاری برای باشنده‌گان محل.
 9. برگزاری کمپاین‌های نهال‌شانی در ساحات تحت فعالیت
 10. اعمار ۶۹۱۳۹۰ مترمربع تراس
 11. حفر ۳۳۲ هزار چقرک
 12. اعمار ۴۱۵ مترمکعب چیکدم
 13. آبیاری و حفظ و مراقبت ۳۰۰ هزار اصله نهال غرس شده‌ی قبلی و نهال‌های غرس شده‌ی بهاری و خزانی سال ۱۳۹۷
 14. ایجاد سرک‌های جنگلی، کشت علف، پرکاری و بذر با خریطه پلاستیک، کمپوست، ملچ اطراف نهال‌ها، ناغه‌گیری نهال‌های خشک شده و مطالعات امکان سنجی کمربند سبز ولایات.