برنامه ها و فعالیت های عمده پلان شده سال مالی ۱۳۹۷

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

فشرده برنامه ها و فعالیت های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۷

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1397

شماره

خلاصه از برنامه ها و فعالیت های پلان شده

1

احیأ و بازسازی پایدار سیستم های آبیاری شامل ( 83 شبکه آبیاری، 262 ساختمان آبیاری، 33 کانال فرعی آبیاری و 33 باب ذخیره آب) بمنظور آبیاری50000 پنجاه هزار هکتار زمین در سطح کشور.

2

تهیه و توزیع بیش از 30 هزار متریک تن تخم های بذری، غله جات، نباتات صنعتی، سبزیجات اصلاح شده و کود کمیاوی یوریا و دی ای پی برای دهاقین.

3

تهیه و توزیع 126 عراده تراکتور و 84 پایه ماشین لایزر برای دهاقین.

4

احداث حدود 5 هزار هکتار باغات جدید مثمر ( سیب، زردالو، الو، شفتالو، بادام، پسته، چارمفز، ستروس، انگور...) و احداث 4 هزار باغات غیر فنی و باغات مترکم و غیر متراکم میوه جات و چیله بندی تاکستانها.

5

چیله بندی 169 هکتار باغات انگور برای دهاقین.

6

احداث 300 باب سبزخانه بزرگ هر کدام در 4 بسوه زمین.

7

توزیع 1800 ذخیره آب هر کدام به ظرفیت 3 هزار لیتر آب، 600 هزار متر جالی آهنی و 3750 کیلو گرام تخم پسته برای احداث باغ های پسته.

8

احداث سبز خانه ها و شهرک گل خانه ای به منظور تولید سبزیجات از لحاظ کمیت وکیفیت در فصل زمستان.

9

تهیه و توزیع پیاز زعفران ،احداث قطعات نمایشی زعفران و حمایت از تولید کننده گان.

10

اعمار و احداث 400 باب کشمش خانه های عصری بمنظور خشک نمودن کشمش سبز با کیفیت عالی.

11

اعمار سردخانه های کمپلکس وعصری هریک به ظرفیت 500 الی 5000 متریک تن.

12

ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و مالدار.

13

ارایه خدمات مالداری ( تطبیق واکسین های مختلف حیوانی، القاح مصنوعی ، حمایت از کلینیک های وترنری) در سطح کشور.

14

احداث قطعات نمایشی غله جات، حبوبات، سبزیجات و علوفه جات بمنظور تشویق دهاقین و مالداران کشور.

15

ایجاد بیش از 21 هزار فارم های مرغداری خانگی، فارم مرغداری نیمه تجارتی هر یک به ظرقیت 15-30-60ـ 100 و 500 قطعه ای، توزیع 600 بسته زنبور عسل، توزیع 800 راس بز شیری و 110 گاو شیری برای توانمند ساختن خانم روستایی و بی بضاعت در سطح کشور.

16

احداث و بهره برداری 22400 باغچه خانگی سبزیجات و 1030 باب سبزخانه کوچک برای خانم های بی بضاعت روستایی.

17

توزیع بیش از 500 ملیون افغانی قرضه های کوچک مالداری و زراعتی برای دهاقین.

18

تکمیل کار باقی مانده اعمار مسلخ های عصری.

19

ایجاد فارمهای ماهی پروری گرم آبی در ولایات گرم سیر کشور بمنظور تشویق سرمایه گزاری.

20

ایجاد مراکز جمع آوری شیر و مراکز پروسس و بسته بندی لبنیات بمنظور تشویق سرمایه گزاری.

21

احداث  قطعات نمایشی مقایسوی گندم در 34 ولایت کشور و احداث 920 قطعات نمایشی شالی به سیستم جدید RIPA

22

تدویر برنامه های آموزشی برای بیش از 69 هزار تن از دهاقین ذکور و اناث در بخش های کنترول امراض و آفات، صحت حیوانی، پروسس و حفظ الصحه شیر، حاصل خیزی خاک، مدیریت آب در مزرعه و همچنان تدویر برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت خانم ها در عرصه زراعت و مالداری.

23

اعزام تعداد 350 تن از واجدین شرایط نظر به امکانات موجود ازکارمندان مرکزی و ولایتی به بورسیه های دوره لیسانس، ماستری و دوکتورا به کشور جاپان و هندوستان و تنظیم برنامه های کوتاه مدت خارجی.

24

تکمیل کار های ساختمانی گدام های ذخایر استراتیژیک که از سال 1396 در ولایات فاریاب، پکتیا و پنجشیر تحت کار باقی مانده است.

25

ایجاد فارمهای زنبور داری وارایه خدمات به زنبور داران کشور.

26

ایجاد و تجهیز لابراتوار های قرنطین  بنادر کشور.

27

ایجاد و اعمار 39 فارم مرغ های تجارتی هریک به ظرفیت 5  هزار الی 25 هزار قطعه ای بنظور تشویق سرمایه گزاری در کشور.

28

راه اندازی سروی زراعتی و مالداری بمنظور جمع آوری ارقام دقیق و قابل استفاده.

29

تجهیز سیستم تکنالوی معلوماتی وGIS  بمنظور رفع نیازمندی های کارمندان وزارت ونقشه برداری از مزارع کشور.

30

احیأ و باز سازی فارمهای تحقیقاتی هفت زون کشور.

31

احداث واحد های سمارق برای تولید سمارق برای خانم های روستاپی در ولایت فراه .

32

احیأ و بازسازی ذخایر استراتیژیک سیلو ها.

33

اعمار و بهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت کابل.

34

طرح و تطبیق قانون، مقرره ها، طرزالعمل، تفاهم نامه ها، پروتوکول ها و پالیسی ها.