بیست یکمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل

۲۲.۵ میلیون فروش نقد، دست‌آورد نمایشگاه زراعتی خزانی

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از ۱۱ تا ۱۳ میزان در بادام‌باغ کابل راه‌اندازی شده بود، با دست‌آوردهای چشم‌گیری، از جمله فروش نقد ۲۲.۵ میلیون همراه بود.

در جریان سه روز در این نمایشگاه به ارزش ۲۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۴۵۰ افغانی محصولات زراعتی و غیر زراعتی به فروش رسید. به ارزش ۷۰۰ و ۷۸ هزار و ۶۰۰ افغانی صنایع دستی زنان و متباقی آن محصولات زراعتی از قبیل مواد غذایی، زعفران، میوه‌جات خشک و تازه، گیاهان طبی، لبنیات، گوشت‌ مرغ، ترشی، کیک و کلچه، ماشین چوچه‌کشی و دیگر محصولات زراعتی و حیوانی به فروش رسید.

هم‌چنین در این نمایشگاه به ارزش ۶۸ میلیون و ۹۷ هزار افغانی برای خرید محصولات مختلف زراعتی و صنایع دستی قراردادهای گوناگون امضا شد. به ارزش یک میلیون و ۵۲۰ هزار افغانی این قراردادها مربوط به خریداری صنایع دستی و متباقی آن مربوط به محصولات زراعتی و حیوانی است.

در بیست‌ویکمین نمایشگاه زراعتی در بادام‌باغ، به ارزش ۱۵۲ میلیون افغانی نیز برای خریداری محصولات مختلف زراعتی و حیوانی تعهد صورت گرفت که بیش‌ترین این تعهدات در بخش خریداری میوه‌جات به ویژه جلغوزه است.

آمارها نشان می‌دهد که در نمایشگاه خزانی در مقایسه با نمایشگاه بهاری امسال، در بخش فروش حدود دو میلیون افغانی افزایش آمده و به ارزشی بیش‌تر از نُه میلیون افغانی در بخش قراردادها و نزدیک به ۱۸ میلیون افغانی در بخش تعهدات ارایه شده برای خریداری محصولات زراعتی، حیوانی و صنایع دستی افزایش داشته است.