امسال ۱۲۰ جریب باغ عصری در جاغوری احداث شده است

۱ اسد ۱۳۹۸
مدیریت عمومی خدمات زراعتی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، در جریان امسال به مساحت ۱۲۰ جریب زمین باغ عصری در این ولسوالی احداث کرده است.
کار احداث این باغ‌های مثمر در بهار امسال شروع شده بود. به تازگی ۱۲۰ بوجی کود کیمیای «دی‌ای‌پی» نیز برای رشد این باغ‌ها از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انتقال و به صاحبان این باغ‌ها توزیع شده است.
برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، در نظر دارد تا در جریان امسال در مجموع ۸۰۰ جریب باغ در غزنی بسازد.