توزیع ۵۵ هزار مرغ تخمی به یک هزار و ۲۵۰ خانواده در کابل آغاز شد

اول اسد ۱۳۹۸
با توزیع یک هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ تخمی در روستای سرخ بلندی ولسوالی شکردره‌ی کابل، کار توزیع ۵۵ هزار قطعه مرغ تخمی برای شش ولسوالی این ولایت آغاز شد.
محمدحسین صافی سرپرست ریاست زراعت کابل می‌گوید: «این مرغ‌ها در فارم‌های ۳۰ و ۱۰۰ قطعه‌ای برای یک‌هزار و ۲۵۰ خانواده واجد شرایط در ولسوالی‌های «چهار آسیاب، موسهی، ده سبز، سروبی، شکردره و استالف، در جریان یک ماه توزیع می‌شود
این برنامه به کمک مؤسسه‌ی «BESO» تطبیق می‌گردد.