کانال آبیاری «وچه اونی» بلخ بازسازی می‌شو‌د

۳۱ سرطان ۱۳۹۸
کار بازسازی کانال آبیاری «وچه اونی» در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ آغاز شد.
این کانال که بیش از ۱۲ کیلومتر طول دارد، با هزینه ۵۵ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۷۴۹ افغانی پخته‌کاری می‌شود. این کانال دارای ۱۴۰ دهانه‌ و دروازه‌ی خرد، ۵۴ دروازه کلان کنترولی،، ۲۶ پلچک، ۲۶ ساحه آب‌گیر در نزدیکی منازل مسکونی، ۷ محل فرش‌شویی و ۵ محل آب‌خوره برای حیوانات خواهد بود.
کانال آبیاری «وچه اونی» ۱۲۱۷ هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش آبیاری قرار می‌دهد و از آن شش‌هزار خانواده مستفید می‌شوند.