انجمن تربوزکاران در فراه تاسیس شد

۳۱ سرطان ۱۳۹۸
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه، به منظور انسجام میان تربوزکاران و رفع مشکلات تولیدکنندگان، انجمن تربوزکاران در این ولایت را تاسیس کرد.
به منظور تاسیس این انجمن، امروز شماری از مسوولان ریاست زراعت و کوپراتیف‌های زراعتی و هم‌چنین ده‌ها تن از دهقانان و تربوزکاران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن گردهم آمده و اعضای این هیات را انتخاب کردند.
این انجمن، پس از طی مراحل قانونی، می‌‌تواند رسماً به فعالیت خود آغاز کند.