اطلاعیه به فعالان سکتور زراعت: به بیست‌و‌سومین نمایشگاه محصولات زراعتی بپیوندید!

اطلاعیه به فعالان سکتور زراعت
به بیست‌و‌سومین نمایشگاه محصولات زراعتی بپیوندید!

قرار است بیست‌و‌سومین نمایشگاه محصولات زراعتی برای اولین بار در فصل تابستان برای سه روز از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ ماه اسد سال ۱۳۹۸ مصادف با ۰۶ تا ۰۸ آگست سال ۲۰۱۹ با گسترده‌گی بیش‌تر در بادام‌باغ کابل برگزار گردد.
محصولات خوش‌کیفیت زراعتی، باغداری، مالداری، تولیدات پروسس‌شده‌ی زراعتی و مالداری، صنایع دستی، ماشین‌آلات زراعتی، زعفران ناب افغانی، نباتات و گیاهان طبی، تجهیزات آبیاری، نهال‌های مثمر و غیر مثمر، دستگاه‌های تولید برق آفتابی، فعالیت‌های زراعتی و سرگرمی‌های دل‌خواه‌تان، در این برنامه به نمایش گذاشته می‌شود. فراهم‌سازی زمینه‌های تفاهم، عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری، همکاری و تقویت روابط متقابل و پخش اشتهارات به طور گسترده از دیگر مزیت‌های این رویداد است.
بناً به آگاهی همه شرکت‌هایی که در بخش تولید محصولات زراعتی، باغداری، مالداری و آبیاری کار می‌کنند، رسانیده می‌شود که برای بازاریابی محصولات‌شان در بیست‌و‌سومین نمایشگاه محصولات زراعتی، غرفه‌های نمایشگاه توزیع می‌گردد. از اکنون تا ۱۰ اسد می‌توانند جهت ثبت و اخذ غرفه‌ها به آمریت نمایشگاه زراعتی، ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا به شماره‌ها و ایمیل زیر تماس بگیرند: 
۰۷۸۱۹۸۰۱۸۰ / ۰۲۰۲۹۲۲۴۴۰ 
agfair@mail.gov.af
یادآوری: درخواست‌ها بعد از ۱۰ اسد ۱۳۹۸پذیرفته نمی‌شود. قابل تذکر است غرفه‌هایی که در فوق به طور مشرّح از آن‌ها تذکر به عمل آمده است برای سه روز تا ختم نمایشگاه متذکره به دسترس شرکت‌ها، پروژه‌ها، کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های زراعتی، صنایع دستی و ریاست‌های مربوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با شرایط قرار داده می‌شود.